പി ജയരാജൻറെ ഹർജി തലശ്ശേരി ആഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി

  കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി തേടി  പി ജയരാജൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജ്ജി തലശ്ശേരി ആഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി.ചികിത്സയ്ക്കായി ഈമാസം 17നും 18നും ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയാണ്

Read more
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com