പീഡാസഹനത്തിന്‍റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ക്രൈസ്തവർ ദുഃഖവെള്ളി ആചരിച്ചു

 

goodfridayphilippines  ക്രിസ്തുവിന്‍റെ പീഡാസഹനത്തിന്‍റെ  ഓർമ്മ പുതുക്കി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവര്‍ ദുഃഖവെള്ളി ആചരിച്ചു.  ക്രിസ്തു സഹിച്ച പീഡാനുഭവങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തിയാണ് ക്രൂശാരോഹണം

 

 

 

 

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com