സതീശന്‍ പാച്ചേനി കണ്ണൂരില്‍:അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി തലശേരിയില്‍

AP SATHEE കണ്ണൂരിലെ സിറ്റിങ് എം.എല്‍.എ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ മാറ്റി പകരം സതീശന്‍ പാച്ചേനിയെ മത്സരിപ്പിക്കും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ തലശേരിയില്‍ മത്സരിക്കും

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com